De digitale transitie vraagt veel van organisaties. Ze moeten in beweging komen, vastgeroeste gewoontes doorbreken en het eeuwenoude “Zo doen wij het hier altijd” loslaten. Het is een hele opgave en veel organisaties lopen vroeg of laat vast. Wat helpt je om weer in beweging te komen?

We hebben ooit voor deze techniek gekozen…

Als het gaat over digitale transitie voelt het logisch om naar techniek te kijken. Opvallend is dat veel organisaties dan blijven doorbouwen op wat ze al hebben. Het idee is ontstaan dat er ooit voor een bepaalde techniek is gekozen en dat ontwikkeling moet plaatsvinden binnen- of gekoppeld aan bestaande systemen. Processen, werkwijzen en middelen moeten hetzelfde blijven. Deze visie is vaak inherent aan het feit dat het opdrachtgeverschap van digitalisering en ontwikkeling vaak bij één divisie is belegd. Meestal krijgt de IT afdeling de opdracht en, niet geheel onbegrijpelijk, wordt er vanuit één bril en één proces gekeken naar digitale veranderslagen. Dan zie je vaak gebeuren dat de organisatie kiest voor veiligheid en vasthouden aan oude techniek en processen. Vaak wordt een vraag als “Zijn we wel het juiste aan het doen?” als veel te spannend ervaren en komt dit onderwerp niet op tafel.

Een data-dreamteam

Hoe creëer je een breekijzer om deze tendens te doorbreken? Ik geloof in jong talent, en ik geloof in de vakkennis van ervaren collega`s. Als je die twee met elkaar combineert heb je een gouden combinatie. Er is in dataland een hele nieuwe generatie opgestaan die met een frisse blik naar organisaties kijkt en graag losgaat op vraagstukken gericht op ontwikkeling en innovatie. Ze krijgen nog niet overal een podium maar ik geloof dat juist deze groep nieuwe data analisten, data scientists en collega datafanaten de mensen zijn die een organisatie weer in beweging kunnen krijgen. Wanneer je als organisatie een virtueel transitieteam opzet met daarin jonge data professionals samen met ervaren vak experts creëer je slagkracht om aan te sluiten op de digitale transitie. En bij het positioneren van een virtueel transitieteam heeft het bestuur een belangrijke rol. Om het team bestaansrecht te geven is er capaciteit en mandaat nodig en dat moet geborgd worden in de organisatie en het bestuur. Als dit goed geregeld is kunnen plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Zijn we het juiste aan het doen?

Een virtueel transitieteam heeft de kennis en frisse blik om met andere ogen naar een organisatie te kijken. Zij kunnen antwoorden vinden op vragen als “Zijn we het juiste aan het doen?” en “Wat hebben we nodig om digitale transitie mogelijk te maken?”. Het virtuele transitieteam is het instrument om een nulmeting te doen en te kijken naar hoe het nu gaat, wat er zou moeten veranderen en waar de quick wins liggen. Als je dit in beeld hebt kun je gaan bewegen. En waar dit in het begin nog met pijn en moeite zal gaan zul je merken dat dit steeds makkelijker gaat. Net als bij de fysiotherapeut zul je de eerste keren nog wat spierpijn hebben maar naar verloop van tijd wordt bewegen een natuurlijk proces voor de organisatie en zet je steeds gemakkelijker stappen in jouw digitale transitie.