NEN2082

DIGITT IS NEN 2082 GECERTIFICEERD

Veel organisaties hebben verplichtingen naar de Nederlandse Archiefwet toe. Het bewaren van bedrijfskritische informatie is belangrijk en vereist dat het systeem dat gebruikt wordt voldoet aan de NEN 2082. Dit is de officiële standaard voor Information Management softwareproducten. Deze standaard is toepasbaar als “best practice” voor ieder pakket dat digitale data opslaat en bewerkbaar maakt.

De NEN 2082 is ontwikkeld op basis van bestaande Nederlandse, Europese en Amerikaanse eisen uit MoReq (2001), ReMANO (2004, DoD 5015.2 (1997-2002) en het Kernmodel Interlab (20030. De norm conformeert zich aan de NEN-ISO 15489-1 Informatie- en archiefmanagement. Het bevat een set van 155 functionele eisen. Een deel ervan wordt vanuit het oogpunt van goed informatie- en archiefmanagement als verplicht beschouwd. De ECB onderzoekt deze functionele eisen in de Data Management Applicaties.

Het ECB NEN 2082 certificaat wordt toegekend als alle functionaliteiten goed in het product geconfigureerd zijn. Het ECB NEN 2082 certificaat bewijst dat het ingerichte pakket geschikt is voor professioneel en veilig informatiemanagement volgens de NEN 2082 standaard en de (Archief-)wet.

De standaard 360º applicatie voldoet aan alle eisen die gesteld worden in de NEN 2082 standaard. De ECB heeft door de jaren heen meerdere versies (SharePoint 2007 & SharePoint 2010) van 360º gecertificeerd. Door te kiezen voor een gecertificeerd product weet de organisatie dat er aan de functionele eisen wordt voldaan die beschreven staan in verschillende standaarden. Deze kwaliteitsborging zorgt ervoor dat de informatie veilig wordt opgeslagen in het systeem en dat classificatie en vernietiging op een goede wijze wordt ingeregeld.

Wanneer je geïnteresseerd bent in het auditrapport neem dan contact op met de productmanager van 360°.
Meer informatie over het ECB is hier te vinden.

NEN2082