Adviesrapport

Adviesrapport

Bestuderen van de informatie

Je wilt een oplossing die toegevoegde waarde heeft voor jouw organisatie, én voldoet aan je verwachtingen. Digitt kan een adviesrapport uitbrengen – nog vóór het aanvragen van een offerte of de start van een digitaliseringstraject. Zo voorkomen we onnodig kostbare of inefficiënte offertetrajecten die bovendien niet het gewenste resultaat opleveren.

Voorafgaand aan een rapport stellen we gezamenlijk de uitgangspunten en verwachtingen vast. Digitt bekijkt de hele organisatie om tot een volledig inzicht te komen van de processen, werkwijze en knelpunten. De informatie hierbinnen wordt beoordeeld op toepasbaarheid, toegevoegde waarde en beschikbaarheid. Digitt-adviseurs analyseren de verkregen gegevens en komen zo tot een advies.

Het adviesrapport is een handvat waarop besluiten genomen kunnen worden over de oplossingsrichting en softwarekeuze. Alle facetten en bevindingen over de organisatie zijn erin gevisualiseerd. Het Digitt adviesrapport wordt uitvoerig toegelicht en geeft een helder overzicht van de handelingen die belangrijk zijn of juist geminimaliseerd kunnen worden. Na het bespreken van het rapport kan Digitt worden betrokken bij het informatiebeleid en het inrichten van de informatiebehoefte.

Digitt voegt waarde toe voor de klant