Business consultancy

Business consultancy

Strategie en Business Consultancy van Digitt

Digitt werkt samen met Meridius Moore op het gebied van Strategie en Business Consultancy. Regievoering voor je digitale transformatie is van cruciaal belang: bij alle ECM/DMS-projecten is er vanaf het voortraject sprake van een nauwe samenwerking met de opdrachtgever en Meridius Moore. De juiste regie en balans zorgen voor een succesvolle digitale transformatie! Niet alleen technologie maar juist ook ménsen zijn een belangrijk onderdeel van digitale veranderingen.

Digitt ontzorgt het hele proces: vanaf de vraagstelling, het onderkennen van de knelpunten en het begeleiden van een digitale transformatie. Een software-oplossing als 360° DMS wordt zo van toegevoegde waarde voor de gehele organisatie.

Samen met Meridius Moore zet Digitt de gebruikers centraal: de adoptie van de implementatie van een DMS/EMC-toepassing verloopt succesvol, medewerkers gaan enthousiast aan de slag gaan met het nieuwe digitale platform.

Kennis zit in mensen, kennis voegt toe!

Related Work

Advies
Diensten