Training

Training

Digitt heeft ruime ervaring met het trainen van gebruikersgroepen na een 360° DMS-implementatie. De opdrachtgever staat centraal: alle wensen, specifieke werkwijzen of interne richtlijnen van de organisatie worden in de training opgenomen. Het effect is direct merkbaar! De trainingen zijn praktijkgericht en gebaseerd op herkenbare werksituaties.

 

PROJECTFASERING TRAINING

Digitt kent 7 fases met elk een eigen inzet en bijbehorende activiteiten. De doelstelling van de opleiding geeft richting aan de inhoud en didactische opzet: kennisoverdracht, werkgroepen, praktijkcases, gebruik van 360° en zelfwerkzaamheid van de deelnemers staan hoog in het vaandel.

In het voortraject bepaalt onze opdrachtgever mede het lesprogramma, de tijdsduur en de onderwerpkeuze. Bij de opzet van de training zijn vooropleiding, ervaring en functie van de deelnemers belangrijke componenten. Voorafgaand aan de realisatie van de opleiding doorloopt Digitt met de opdrachtgever de volgende stappen:

Stap 1 – Een oriënterend gesprek over inhoud van lesmateriaal
Stap 2 – Intake van leerbehoeften met vakspecialist (docent)
Stap 3 – Ontwikkeling concepttraining
Stap 4 – Overleg over concepttraining
Stap 5 – Aanpassing (indien nodig) en vaststelling training
Stap 6 – Uitvoering training (met tussentijdse evaluatie)
Stap 7 – Eindevaluatie en resultaten

Digitt adviseert opdrachtgevers om de toekomstige gebruikers van het 360° DMS zo gericht en effectief mogelijk te trainingen. Er geldt doorgaans een maximum van 20 deelnemers per sessie. De trainingen kunnen worden verzorgd op verschillende locaties van de opdrachtgever, een externe locatie of bij Digitt.

DE TRAINERS
Digitt beschikt over een aantal trainers die hun specialistische kennis en vaardigheden op een vakbekwame, enthousiaste wijze op de medewerkers van onze opdrachtgevers weet over te dragen. Voor grote, specifieke trainingsopdrachten werkt Digitt samen met een gerenommeerd trainingsbureau en gekwalificeerde Digitt associates.

NAZORG
Digitt zorgt ervoor dat opdrachtgevers zo goed en efficiënt mogelijk gebruik maken van de geboden training. Dit bestaat uit het beantwoorden van vragen, maar ook het oplossen van eventuele problemen die niet eerder naar voren zijn gekomen. Dat kan in de vorm van terugkomdagen voor medewerkers die niet bij de reguliere training konden zijn, of bij behoefte aan extra trainingsuren.

Optioneel onderdeel van de training is het maken van een professionele video die bijvoorbeeld via een e-learning-toepassing door de medewerkers kan worden bekeken. Lesstof kan zo worden teruggekeken en kennis op peil worden gehouden. Een lesvideo wordt in goed overleg met de opdrachtgever geproduceerd.

PROJECT EN DOELSTELLING
Digitt realiseert de inhoud van de training in lijn met onze opdrachtgevers. Deelname aan een training of opleiding is laagdrempelig en afgestemd op de gebruikers. De betrokkenheid is bovendien hoog, omdat de voorbeelden uit de eigen organisatie komen.