Als Microsoft partner worden wij vaak gevraagd om gesprekken te voeren met organisaties over datawarehousing, big data en AI. Vaak gaan die gesprekken over “Wat heb je al en wat doe je al?”, waarna wij de organisatie meenemen in wat er nodig is om data goed op te slaan en te gebruiken. Waar ik onlangs door een casus over aan het denken werd gezet is de vraag, hoe kan big data worden ingezet voor sociaal maatschappelijk vraagstukken? En wat vinden wij, burgers, daarvan? Wat mij in ieder geval is opgevallen is dat er in geen enkele stemwijzer vragen worden gesteld over technologie, anders dan “Wilt u wel of geen windmolens langs de weg?”…..

Bewegen met data
Onlangs werd ik getriggerd om na te denken over big data en AI in relatie tot meer maatschappelijke vraagstukken door een case waar ik over hoorde. In die casus wilde een organisatie in de gezondheidzorg met behulp van beweging sensoren data verzamelen over een langere termijn. Die data zou vervolgens kunnen dienen om activiteit te meten bijvoorbeeld in relatie tot een bepaalde behandeling en het effect ervan. Een klein voorbeeld welke weliswaar een goed idee geeft van hoe je los van bedrijven en commercieel belang data toepassingen kunt gebruiken.

Wat altijd hetzelfde blijft in het toepassen van big data is de basis die daarvoor nodig is. Het verzamelen van data en zorgen dat dit goed wordt opgeslagen. Wat je standaard ziet bij organisaties is dat er gestructureerde data beschikbaar is vanuit systemen als ERP- en CRM systemen, file shares en andere systemen die de bedrijfsvoering ondersteunen. Wanneer je ongestructureerde data gaat verzamelen, bijvoorbeeld als in de gezondheidszorg case data vanuit bewegingssensoren, en dit samenvoegt met gestructureerde data kan er een heel ander beeld ontstaan. Er ontstaat een nieuwe data dimensie die veel meer inzicht kan bieden in mogelijke antwoorden en oplossingen voor vraagstukken en knelpunten.

Sociaal maatschappelijke oplossingen en privacy
Als het gaat over meer sociaal maatschappelijke vraagstukken vind ik het een uitdaging om na te denken over hoe big data ingezet zou kunnen worden ten behoeve van samenwerkingsverbanden tussen ketenpartners. Hoe veel meer zouden we voor elkaar kunnen krijgen als de data van die ketenpartners gecombineerd zou worden toegepast?

Ik denk dat we maatschappelijke thema`s veel beter in kaart zouden kunnen brengen en dat we veel beter in staat zouden zijn om passende oplossingen te ontwikkelen door het gebruiken van goede data. Neem bijvoorbeeld het in kaart brengen van eenzaamheid onder ouderen, inzichtelijk maken waar concentraties van eenzame ouderen zitten en wat trends zijn in de vereenzaming van ouderen. Tegelijkertijd speelt privacy gevoeligheid ook een belangrijke rol. Wat als we sensoren willen inzetten om te registreren of een vereenzaamde senior wel of niet uit bed is opgestaan? Hoever willen we als maatschappij gaan in het gebruiken van data ten behoeve van sociaal maatschappelijke vraagstukken? In hoeverre zijn we bereid om privacy gevoelige data in te zetten voor het vinden van goede antwoorden en oplossingen? Volgens mij is dit alles nog redelijk onontgonnen terrein.

Het zou een interessante casus opleveren als er een partij met sociaal maatschappelijk oogmerk is die een mooie dataset heeft waar we ons met wat slimme koppen op kunnen uitleven. Ik ben ervan overtuigd dat we iets moois zouden kunnen ontwikkelen wat echt inzicht en antwoorden geeft op maatschappelijke problematiek. En bovenal een mooi voorbeeld zou geven voor hoe je ook vanuit een heel ander perspectief dan commercieel kunt kijken naar het inzetten van big data. Wellicht is dat het volgende gesprek dat op mijn planning komt te staan…..

Tags: