Het is 2019 en organisaties weten niet wat er op ze afkomt. Hoewel veel besproken in 2018 maar voor veel organisaties is het nog steeds nieuw, big data. Wat moeten we doen? Moeten we starten met data verzamelen? Moeten we mensen aannemen? Voor je het weet doe je dingen terwijl je niet weet waarom…. Als je de antwoorden niet hebt moet je budget vrijmaken om antwoorden te vinden. En dan?

Piketpalen slaan
Veel organisaties besluiten dat ze moeten investeren om te ontwikkelen, investeren in data warehousing en in een datateam om projecten mee te draaien. Dat kost serieuze euro`s, goede en veilige opslag en een team opzetten kost echt geld. En met dat besef komen de vragen. Zijn we met het juiste bezig? Zitten we in de goede richting? De noodzaak voor een goed beargumenteerde business case ontstaat. Ik zie in de markt dat de voorlopers volop aan het werk zijn om een dergelijke business case te maken en in de praktijk te brengen waar anderen nog niet weten hoe ze moeten beginnen. Wat is de eerste stap?

“Het eerste wat absoluut noodzakelijk is, is niet de business case.”

Het eerste wat absoluut noodzakelijk is, is niet de business case. Die business case bouwen heeft totaal geen zin als je geen draagvlak en commitment bij de primaire stakeholders hebt. Dus dat is waar het proces begint. Zorg dat je alle interne stakeholders bij elkaar krijgt en dat je tot éénzelfde richting komt. Alle neuzen dezelfde kant op zal vooral in grote organisaties niet meteen lukken maar zorg in ieder geval dat je richting bepaalt en een middellang termijndoel formuleert. “Wij gaan binnen vijf jaar…..” Als je hierin consensus weet te krijgen is de eerste mijlpaal bereikt. Deze stap zal ook leren waar in de organisatie weerstand zit, het is het geijkte GO/NO GO moment. Als je aan de slag zou gaan met het onderzoeken van je business case zonder dit moment loop je later in het proces onherroepelijk tegen vertraging en “Ja zeggen, maar nee doen” incidenten aan.

Waarom komt tot leven
Als je een goede business case bouwt heb je op het einde van dit proces antwoord op de vraag “Waarom je iets met data moet”. Dus start met het verzamelen van mensen met kennis en kunde op dit gebied. Mensen die in staat zijn een stip op de horizon te zetten en ga met elkaar bedenken hoe die stip eruit ziet. In deze fase komt de bedrijfsvraag, de waarom vraag, tot leven. Als het team echt sterk is kun je in de business case ook een stukje van de hoe beschrijven. En tot slot gaat het over het “wat”, wat ga je precies doen? Zeker bij grote trajecten is de eerste fase, nadenken en vormgeven van de waarom vraag, het meest belangrijk. Vervolgens moet je een check doen met de stakeholders! Hebben we nog steeds commitment? Zitten we nog op dezelfde lijn? Daarna kun je door naar de volgende stap.

Bestuurders, durf te vragen!
Een goed onderbouwde business case over data bouwen ervaren veel organisaties als lastig. Het kost geld en betekent investeren in iets wat niet direct tastbaar resultaat oplevert. Concullega`s zijn er ook nog niet uit, dus goed jatten gaat niet en nieuwe dingen doen betekent risico nemen. Dat is waar het voor bestuurders lastig wordt, je moet een besluit nemen over iets waar je geen of te weinig ervaring mee hebt. Waar ik twee jaar geleden in mijn nieuwjaarsblog bestuurders uitdaagde om in 2017 in ieder geval één besluit te nemen, doe ik dit jaar een beroep op de durf van diezelfde bestuurders en ondernemers. De neiging om “nee” te zeggen als het gaat over iets wat je niet kent is groot maar de transitie richting een data gedreven markt zet in hoog tempo door. Dat maakt 2019 hét jaar om een stap te zetten. Durf buiten je comfort zone te treden en durf vooral te vragen, vraag aan de mensen met kennis in je omgeving om het nog eens aan je uit te leggen zodat je kennis gedreven besluiten kunt nemen.

Wie durft?

Tags: