Ik vind het interessant dat de wereld om ons heen steeds veranderd. Vijftien jaar geleden tekenden we met pen een contract, nu hebben we de digitale handtekening. En haalde je toen je post in een ruimte waar je het spaans benauwd kreeg van de hoeveelheid archiefmappen, nu zit het kant en klaar in je email inbox. Iedereen heeft zijn eigen digitale postkamer op maat. Maar wat gebeurt er met alle e-mails en digitale dossiers? Op welke manier zoek je uit wat voor waarde de informatie binnen je bedrijf heeft? Ik vraag me af of bedrijven, even snel als de verandering om ons heen, antwoorden vinden op dit soort vragen….

Onze wereld in online feeds en nieuwsberichten
Het is belangrijk om goed na te denken over het kwalificeren van informatie zodat je alles in beeld hebt. Informatie moet gestructureerd worden opgeslagen was altijd het devies. Maar dat idee is aan het veranderen. Waarom moet je informatie aan de voorkant structureren? Is een vraag die je steeds vaker hoort. Gestructureerd met informatie omgaan betekent vaak dat processen moeten worden aangepast en vooral ook dat de organisatiecultuur en werkwijze mee moeten veranderen. En dat vinden mensen lastig! We zijn eraan gewend geraakt dat nieuwsberichten en online feeds onze informatiekanalen zijn waardoor het ook niet meer natuurlijk voelt om jarenlange verandertrajecten in te gaan om informatie management te implementeren.

Digitaliseringswave: een shift in mindset
Er is een verandering in mindset en die nieuwe blik richt zich op data. We willen de grote hoeveelheden data die we allemaal genereren ongestructureerd kunnen bewaren. Maar we willen ook waarde creëren. Hoe doe je dat? Ik vind dat een interessante shift in focus want waar eerst de focus op bestanden en informatie lag willen we nu werken met bakken data en op record niveau analyseren. En dat biedt kansen want die records, die zijn er gewoon! Er hoeft geen mappenstructuur bedacht te worden of proces ingericht om te kwalificeren, zodra je data genereert worden er records opgeslagen. Eigenlijk heb je daarmee een schat waarde in je organisatie gealloceerd maar veel bedrijven moeten gewoon nog ontdekken wat de sleutel is om die waarde om te zetten in winst. En dan bedoel ik niet direct platte euro`s maar winst in efficiëntie, winst in kennis ontwikkeling en winst in het vinden van antwoorden op knelpunten en belemmeringen die een organisatie ervan weerhoudt optimaal te kunnen functioneren.

Een overvloed aan data vraagt om analyse
Wat ik ook interessant vind aan de data mindset is dat data-analyse in beginsel niets kost. Je richt een data-analyse tool in en zolang de tool draait en je data genereerd kun je oneindig veel analyses draaien. Vrijwel elke organisatie heeft een database waarin records worden opgeslagen, zet een knop om en zet een data analyse tool in, het gaat je zeker winst opleveren. Als je een stap verder wilt gaan dan kun je BI en AI inzetten om patronen te herkennen relaties te leggen binnen datasets. Zo kun je knelpunten blootleggen en succesfactoren visualiseren. Deze elementen vormen de succesformule om in het vervolg beter te presteren of succes te herhalen. Je ontdekt waarom dingen maar niet willen lukken of waarom ze wel succesvol zijn en om dit inzicht te krijgen is geen verandermanagement of adoptietraject nodig. De digitaliseringswave heeft ervoor gezorgd dat wat we nodig hebben in overvloed aanwezig is, data. Investeren in data is in de wereld van nu een stuk minder kostbaar dan investeren in informatie, en als je het goed aanpakt levert het een schat aan onbetaalbare informatie op.

Tags: