Impero

Compliance, de fundering voor een solide organisatie

Risk & Control

Correct risicobeheer en interne controle kunnen organisaties helpen de risico’s te begrijpen waaraan zij worden blootgesteld. Door controles uit te voeren worden bedreigingen het hoofd geboden en kunnen doelstellingen effectief worden nagestreefd. Risicobeheer en interne controles zijn daarom belangrijke aspecten van governance, management en bedrijfsvoering van een organisatie.

Er zijn verschillende kaders en richtlijnen die een methodische aanpak bieden voor het ontwikkelen van financiële controles, deze kunnen worden geïmplementeerd in Impero. Impero biedt hiermee waardevolle inzichten en een overzicht van hoe goed de risico’s van de organisatie zijn afgedekt.

 

Plan een demo


Mitigeer risico's

Beheers je risico’s met Impero en ervaar het voordeel van een intuïtieve oplossing. Risico’s zijn de kansen op schades, schulden, verliezen of andere negatieve gevolgen veroorzaakt door interne of externe kwetsbaarheden. Door risico’s te visualiseren en te koppelen aan controls kunnen organisatie een inschatting maken van het overgebleven risico. Interne controls zijn een essentieel instrument om bedrijfsrisico’s te beperken en tegelijkertijd zijn het ook middelen om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

 

 

Standaardiseer procedures

Standaardiseer je procedures en organiseer informatie middels interne controls in Impero.
Interne controles zijn de processen, checks en balansen waar (voornamelijk grotere) organisaties tegenwoordig haast niet zonder kunnen in hun bedrijfsvoering. Interne controles kunnen voor vrijwel door de hele organisatie ingezet worden. Het zijn de methoden en procedures die de organisatie een redelijke verzekering moet geven dat de juiste acties worden genomen bij het nastreven van diens doelen.

Control normen

Binnen finance zijn interne controles en een controle norm van cruciaal belang voor het reguliere management waarbij de performance wordt gemeten vanuit vergelijkingen, reconciliaties en andere routine werkzaamheden. Impero’s intuïtieve cloud oplossing helpt organisaties met het definiëren van hun interne controle norm, het monitoren hierop en vervolgens het meten van de performance. Documentatie kan eenvoudig worden toegevoegd en belanghebbenden kan toegang worden verschaft tot de informatie die voor hen relevant is.

GDPR

Op 25 mei 2018 is de algemene gegevensbeschermingsverordening (AVG / GDPR) van de EU van toepassing op alle organisaties en openbare autoriteiten. Het doel van de AVG is de bescherming van de privacy van alle EU-burgers te verbeteren. GDPR-naleving is een lang en complex proces.

Impero kan je hiermee helpen. Op basis van een GDPR-onderzoek dat is ontwikkeld door juridische experts, heeft Impero een GDPR-conformiteitsbeoordeling en compliance-oplossing ontwikkeld. Deze oplossing zal de uitgebreide processen vereenvoudigen en de voorbereiding overbruggen met de daaropvolgende GDPR-conformiteit. De compliance-oplossing zet een complex en tijdrovend project om in efficiënte processen en is geschikt voor organisaties van elke omvang; van kleine tot grote internationale organisaties.


Compliance assessment

In samenwerking met experts op het gebied van GDPR is er een GDPR compliance assessment ontwikkeld. Gedurende de assessment worden Impero gebruikers door een intuïtief proces geleidt met relevante data identificerende vragen. Deze uitgebreide compliance assessment helpt organisaties om op eenvoudige wijze inzicht te geven in compliance kritieke punten met betrekking tot hun verwerking van persoonsgegevens.

         

Doorlopende compliance controle

Het voor mei 2018 voldoen aan de GDPR vereisten is een kortetermijndoelstelling. Vervolgens is het van belang dat deze wetgeving daarna ook blijvend wordt nageleefd. Impero is ook een lange termijn oplossing voor het voldoen aan wet- en regelgeving op een dagelijkse basis. Met Impero zijn organisaties de middelen om ook op lange termijn aan de GDPR / AVG vereisten te kunnen voldoen, zonder dat dit een inefficiënt en tijdrovend proces wordt.

Maandafsluiting

Maandafsluitingen zijn tijdrovend. Een groot aantal taken om bij te houden, de balans moet worden afgestemd en documentatie moet van goede kwaliteit zijn om interne en externe auditors tevreden te stellen. En zelfs in deze spits van het einde van de maand, wordt van de financiële afdeling verwacht dat ze maand na maand een nauwkeurige verklaring van de organisatie afgeven.

Een gestructureerd maandafsluitingsproces is cruciaal om middelen vrij te maken voor kernactiviteiten. Impero helpt bedrijven hun maandafsluitingsproces te stroomlijnen met een gebruikersvriendelijke en eenvoudig te implementeren cloud-gebaseerde oplossing.


Balans reconciliatie

Balans reconciliatie is vaak de kern van een maandafsluitingsproces. Impero ondersteund zowel een gecentraliseerde als gedecentraliseerde balans reconciliatie workflow. Hiermee kan Impero ingezet worden ongeacht of er een uniforme balans gereconcilieerd moet worden, of dat de organisatie meerdere entiteiten kent met elk een eigen balans.

devices

Maandafsluiting tussen entiteiten

Impero biedt een unieke kans voor bedrijven met meerdere entiteiten. Door het opzetten van een maandafsluiting via Impero share kunnen alle taken en controls opgezet worden als een template en hiermee eenvoudig worden gedistribueerd tussen alle accounting afdelingen binnen de organisatie.  Dit stelt de organisatie uniform en efficiënter te werken.

Belastingcontrole

Krijg inzicht in de effectiviteit van controles op het gebied van belastingen met de Impero Compliance Solution.

Strengere wettelijke vereisten inzake transparantie en strenger beheer van de wet door belastingautoriteiten vormen een groot probleem voor het beheer van belastingen. Dit maakt een volledig geïntegreerd kader voor belastingcontrole onontbeerlijk. Het nalaten om zaken te doen in overeenstemming met de wetgeving kan leiden tot zowel financiële verliezen en boetes als ook reputatie schade.


Risico benadering

In samenwerking met belastingdeskundigen heeft Impero een benadering voor de belastingnaleving geïmplementeerd met een op risico’s gebaseerde visie om te voldoen aan hoge normen voor goed belastingbeheer. Dit draagt bij aan effectieve belastingprocedures en transparantie. Deze aanpak biedt inzicht in de belangrijkste risico’s binnen je belastingprocedures.

Beheer en dynamische rapporten

Dynamische rapporten, unieke overzichten en eenvoudig beheer zijn de kernelementen in Impero. Impero maakt het mogelijk om alle informatie middels filtering volledig aan te passen naar de behoefte van de gebruiker. Hiermee wordt administreren, escaleren en het maken van besluiten een stuk gemakkelijker.

IT Compliance

IT General Controls (ITGC) zijn essentieel voor een gezonde en veilige IT-omgeving. Vanwege de complexe aard van IT en de uitgebreide toepassing in de meeste organisaties, zou ITGC de hoogste prioriteit moeten hebben.

Impero helpt bedrijven om ITGC’s te kaderen, uit te voeren en te bewaken die over entiteiten, bedrijfsprocessen en applicaties heen reiken.


Manage je IT compliance

Een stabiele en succesvolle IT-omgeving moet goed ingericht zijn op veranderingen, zodat deze zo goed mogelijk in te schatten zijn en dat daarmee rekening gehouden wordt in de planning. Hierbij is het zaak dat er een gecontroleerde, goed gedefinieerde en verplichte procedure wordt gevolgd die gemonitord kan worden. Functiescheiding en monitoring controls reduceren hierbij het risico op fouten in het proces. Impero maakt het eenvoudig de IT-controls te monitoren. Hiermee wordt je in staat gesteld om na te gaan of de change management procedures daadwerkelijk goed gevolgd worden.

Rapportages

Ongeacht aan welke standaarden je organisatie moet voldoen, het in staat zijn om procedures vast te leggen, de performance ervan te kunnen meten en daarop te rapporteren is essentieel.

In samenwerking met onze partner  Impero