Het beheersen van risico’s en controls is een essentiële taak in de meeste organisaties. Het draagt bij aan de bescherming van de huidige en toekomstige fundering. Voor veel organisaties is het echter – ondanks dat risk & control management wel geïmplementeerd is – lastig om de controls effectief in te richten.

Het belang van werken met risk & control

Het belang van risk & control management is vaak afhankelijk van de omvang, branche en de managementprioriteiten van de organisatie. Risk & control management is voor veel organisaties een must. Dat dit voor veel organisaties geldt betekend echter niet dat het geen voordeel kan opleveren ten opzichte van concurrenten. Wanneer goed geïmplementeerd, helpt effectief risk & control management organisaties bij het alloceren van hun middelen op de juiste plekken, voorkomt het schades uit de risico’s en optimaliseert het werkprocessen.

De uitdaging: Controls effectief inrichten

Het is één ding om risico’s te identificeren en controls in te richten. Het is echter een ander ding om deze controls daadwerkelijk effectief te laten werken. Veel organisaties implementeren een control baseline, maar ook dan is het zaak dat alle controls op tijd worden uitgevoerd. Wanneer medewerkers zien dat er geen opvolging wordt gegeven aan de controls en dat er verder geen monitoring op plaatsvindt, is er een grote kans dat een control op ten duur wordt vergeten uit te voeren.

Een ander voorkomend probleem heeft te maken met de interpretatie van een control. Dit komt voor wanneer een control afdelingoverschreidend is of moet worden uitgevoerd door verschillende entiteiten die mogelijk ook nog eens in andere landen gevestigd zijn. Er kunnen verschillende interpretaties zijn over de benodigdheden voor de control, hoe gedetailleerd dit moet zijn en welke zaken er gedocumenteerd moeten worden. Het is voor de organisatie dan ook een communicatieve uitdaging om een goede organisatie brede afstemming te hebben over de controlvereisten.

Automatiseren van risk & control werkzaamheden

Het is vaak financieel gunstig om een deel van de werkzaamheden over te laten nemen door software. Hiermee kunnen taken geautomatiseerd worden, kan inzicht gegeven worden in de statussen van de verschillende risico’s en bieden de rapportages direct doorkijk naar de prestaties van de controls. Er zijn verschillende oplossingen die invulling geven aan verschillende behoeften: software die geïnstalleerd moet worden, GRC-oplossingen in de cloud en de traditionele methode: spreadsheets. Het is belangrijk dat de oplossing zowel aan de huidige behoefte voldoet maar ook klaar is voor de toekomstige behoefte voor een sterke fundering voor efficiënt risk & control management.

Risk & control management in de cloud

Met Impero krijg je een cloud gebaseerde GRC-oplossing voor risk & control. Omdat het een cloud oplossing is, betekent dit dat medewerkers niet nog een applicatie hoeven te installeren. In plaats daarvan kunnen ze de oplossing via hun favoriete browser benaderen op hun geprefereerde apparaat. Omdat al het werk samen komt in Impero, is het toegang krijgen tot, delen en creëren van documenten eenvoudig een efficiënt. Vanwege de cloud toepassing kan Impero benaderd worden vanaf alle soorten apparaten: smartphones, tablets en computers. Bovendien is de implementatie zo geregeld.

Meer informatie over Impero vind je hier