Tax control frameworks: de focus op verantwoording en goed bestuur

Tax control frameworks worden steeds belangrijker nu autoriteiten wereldwijd hun focus vergroten op verantwoording en het gedegen bestuur van een organisatie. Er zijn tal van doelen voor een tax control framework. Als belangrijkste is het een middel voor het tijdig identificeren en mitigeren van tax risico’s. Daarnaast kan het organisaties helpen om controle te krijgen over hun interne tax processen. Neem bijvoorbeeld het versturen van documentatie en het rapporteren naar publieke autoriteiten en andere stakeholders.

Toegenomen transparantie

Striktere reglementaire vereisten omtrent transparantie en een meer restrictief beheer van de wet door belastingautoriteiten zorgen voor grote uitdagingen voor het management van tax afdelingen. Het maakt het een volledig geïntegreerd tax framework tegenwoordig vrijwel onmisbaar. Het niet na kunnen komen van de wet- en regelgeving op dit gebied kan tot financiële schades lijden maar ook de reputatie van bedrijven staat ermee op het spel.

Mede hierdoor zijn veel organisaties in een fase waarin ze bezig zijnhun tax control framework te documenteren. Dit betekent onder andere het vastleggen van goed functionerende controls. Er zijn vaak veel handmatige processen die het voldoen aan de tax vereisten een lang en kostbaar proces maken. Sommigen kiezen ervoor om een control checklists in Excel bij te houden. Hoewel dit in sommige situaties kan werken. Blijkt dat in de praktijk dit vaak zorgt voor een gecompliceerd een foutgevoelig proces. Anderzijds blijken ook de verschillen van de resultaten van de controls een obstakel. Redenen hiervoor zijn vaak de verschillen in de perceptie van medewerkers op checklists, standaarden en vereisten.

Interne controls

Bij veel tax afdelingen is het concept van interne controle relatief nieuw. Voorheen lag de focus voornamelijk op het mitigeren van risico’s. Interne controls zie je relatief weinig terug op deze afdelingen. Laat staan controls die systematisch zijn ingeregeld waardoor ze automatisch gepland, gedelegeerd en er vervolgens eenvoudig op gemonitord gerapporteerd kan worden. Impero helpt organisaties om hier invulling aan te geven. Het biedt een simplistische interface en tegelijkertijd de flexibiliteit en diepgang om vrijwel alle tax control frameworks te implementeren in een systematische gecontroleerde omgeving.

Voor meer informatie kijk op onze Digitt website of die van Impero