De afgelopen vier jaar zijn wij altijd bezig geweest met formeel informatiemanagement, het structureren van informatie. En vanaf het moment dat Digitt werd opgericht zijn wij als zelfstandig team aan de slag gegaan. Wij hadden alle petten op, sales, marketing, relaties onderhouden en projecten draaien. Vanuit Lijnden en later Haarlem werkten we keihard aan het bouwen van een organisatie met waarde. Vanuit ons eigen hoofdkwartier hebben we veel voor elkaar gekregen maar dit jaar hebben wij onszelf uitgedaagd om onze business vanuit een nieuwe plek te gaan voortzetten. Of eigenlijk moet ik zeggen vanuit een oude plek want sinds september wij zijn terug op ons oude nest in de mooi kerk van Wortell.

Managers zijn overbodig
Nadat Digitt in 2014 werd opgericht als startup vanuit Wortell zijn wij als team als snel vertrokken om ons eigen plan te trekken. En ook Wortell ging door met het ontwikkelen van hun organisatie. Wortell is een transitie in gegaan met achterliggende visie dat een managementlaag in de ideale situatie overbodig. Om dit doel te bereiken is Wortell zich anders gaan organiseren. In plaats van te werken vanuit hiërarchische teams en afdelingen zijn mensen die elkaar in het werk veel tegenkwamen bij elkaar gaan zitten. Zo kwam de focus te liggen op het werk organiseren in plaats van het volgen van hiërarchische lijnen en aansturen van poppetjes. Zo heeft de organisatie langzaam gerealiseerd waar ze nu zijn, een bedrijf waarin mensen het werk organiseren in zelfsturende teams en managers overbodig zijn. Tijdens deze transitie zijn er een aantal start ups opgezet en die zijn allemaal in de kerk gebleven dichtbij Wortel. Digitt is de enige geweest die eigenwijs op zichzelf is gaan wonen.

Voor de troepen uit lopen
In de vier jaar dat Digitt weg is geweest is Wortell verder gaan professionaliseren en is het zelfsturende model een professionele organisatie geworden. En deze ontwikkeling is niet in het minst gericht geweest op het werkgeluk van de medewerkers. Vanuit die transitie zijn ze inmiddels tot beste werkgever 2017 en 2018 verkozen. Eigenwijs als wij zijn bij Digitt horen we ook graag bij de beste, tijd dus om weer een aansluiting te zoeken want waarom zou je niet onderdeel willen zijn van vooruitstrevende ontwikkeling?

In September zijn wij weer terug verhuisd en de wasstraat van Wortell in gegaan. Een hernieuwde kennismaking met de organisatie waarin we een maand lang zijn ondergedompeld in Wortell business. Daarin merkten wij hoe de organisatie in vier jaar is gegroeid, we vinden onze collega’s nu snel, bespreken casussen waarin klanten ergens tegenaan lopen en zijn nieuwsgierig naar elkaars proposities. Mede door de platte organisatie en korte lijnen komt die kruisbestuiving meteen op gang en het is enorm fijn om op deze manier weer collega’s tegen te komen. Eigenlijk is het team van Digitt het eerste zelfsturende team van Wortell geweest, wellicht iets voortijdig op kamers gegaan maar we waren onze tijd ver vooruit….. En nu dus weer terug op ons oude nest.

Tags: