Veel organisaties spenderen veel tijd aan het managen van GRC, en met goede redenen. Een goed uitgedachte GRC-strategie kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van betere beslissingen, het optimaliseren van de investeringen, het voorkomen van silo’s en het bieden van nog tal van andere voordelen. In veel organisaties staat het managen van GRC dan ook centraal.

Wat is GRC?

Governance, risk en compliance is een verzameling aan processen en werkwijzen over verschillende afdelingen en functies waarmee op betrouwbare wijze de doelstellingen van de organisaties behaald kunnen worden, onzekerheden aangekaart kunnen worden en de organisatie in staat stelt integer te handelen.

Vrijwel elke organisatie heeft een inherent doel om precies de juiste hoeveelheid risico te nemen om haar doelstellingen te bereiken. Niet meer, maar ook niet minder want een bedrijf runnen zonder risico’s te nemen bestaat niet.

Het belang van GRC-management

Het effectief managen van governance, risk en compliance draagt bij aan het reduceren van risico’s, het efficiënter inrichten van controls en een uniforme aanpak op het gebeid van veiligheid en compliance. Daarnaast helpt het de negatieve effecten van silovorming bij de governance en management van bedrijfsattributen te voorkomen. GRC-management helpt organisaties ook om een ​​duidelijk beeld te geven van hun algehele prestaties. Dit levert accurate inzichten op over welke initiatieven de meeste waarde voor de organisatie genereren, wat bijdraagt aan betere besluitvorming en doeltreffende investeringen.

Hoewel GRC-management organisaties dus veel kan opleveren, is de toegenomen focus hierop voor een deel te wijten aan de grote toename van wetten en regels. Deze komen voort uit gebeurtenissen zoals de recente financiële crisis en schandalen waarbij de manipulatie van financiële gegevens en corruptie heeft geleid tot de ondergang van grote organisaties. Daarnaast hebben ook Europese initiatieven zoals de GDPR (AVG) ervoor gezorgd dat GRC-management binnen organisaties steeds meer prioriteit krijgt.

Vanwege deze ontwikkelingen worden juridisch risico’s een steeds tastbaarder gegeven. Het niet voldoen aan wet- en regelgeving kan tegenwoordig de ondergang van je organisatie betekenen.

Meer dan alleen governance, risk en compliance

Op deze wijze is de scope van GRC breder dan alleen het managen van governance, risk en compliance. Ook assurance en performance management, information security management, kwaliteitsmanagement en ethiek management zijn aspecten van GRC. Waarschijnlijk zijn er nog meer voorbeelden toe te voegen aan deze door wet- en regelgeving gedreven aspecten van GRC. Bovendien zal door de toename van nieuwe wetten en regels deze lijst in de toekomst alleen maar groeien.

Een oplossing voor GRC
Impero biedt een cloud-gebaseerde GRC-oplossing voor het systematisch managen van risk en control. Impero is daarnaast ook een compliance oplossing die naleving, afstemming en efficiëntie in administratieve processen mogelijk maakt. Door alle werkzaamheden in Impero samen te brengen, wordt documentatie eenvoudig en efficiënt aangemaakt, verspreid en toegankelijk gemaakt zodat het aantal overbodige taken binnen GRC tot een minimum wordt beperkt. Impero is vanwege de cloud-based inrichting toegankelijk vanaf al je apparaten en dankzij de intuïtiviteit van de oplossing wordt je in staat gesteld GRC zo eenvoudig, uitgebreid, flexibel of strikt te managen als de organisatie dit wenst.

Tags: ,