Zaakgericht werken

Velen zullen het volgende herkennen. In het werk maar ook privé streven we allemaal bepaalde doelen na. Dat kan van alles zijn; de was doen, de tuin opknappen, een offerte verzoek afhandelen, een onderzoek uitvoeren de voorbeelden zijn eindeloos.

Bij het nastreven van een doel voer je een aantal acties uit. Ook hiervan zijn talloze voorbeelden te geven; schoffelen, de machine laden, het maken van een afspraak, het sturen van een e-mail het opstellen van een stuk et cetera. Als het doel is bereikt dan zijn we klaar, rusten even uit en pakken we de volgende klus op.

Kenmerkend is dat de acties worden uitgevoerd in een zekere context; ze horen bij elkaar ook al zijn ze onderling heel verschillend. Binnen informatie management is voor deze werkwijze de term zaakgericht werken bedacht. Je zou het ook doelgericht werken kunnen noemen. Bij zaakgericht werken wordt een zaak gestart met een bepaald doel en zodra het doel is bereikt kan de zaak worden afgesloten. Een zaak biedt overzicht en inzicht:

Overzicht

  • Welke informatie is relevant voor het klaren van de klus?
  • Zijn de acties binnen de klus gereed?

Inzicht

  • Welke doelen werken we op dit moment aan?
  • Wie doet wat?
  • Welke doelen zijn gerealiseerd?
  • Hoelang heeft het geduurd?

De cloud

Niet zo lang geleden hadden veel organisaties hun eigen IT infrastructuur. Dat vergde veel kapitaal en menskracht. Tegenwoordig valt de “cloud” niet meer weg te denken in het moderne IT landschap. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Er zijn allerlei vormen mogelijk elk met hun eigen, moeilijke afkorting, bijvoorbeeld: IaaS, PaaS, SaaS. Kenmerkend voor al deze vormen is de laatste letter in de afkorting de ‘S’. De letter staat voor service beter te vertalen als dienst. SaaS betekent software as a service; er wordt functionaliteit aangeboden als een dienst.

In de meeste gevallen wordt betaald per gebruiker in de vorm van een abonnement. Groot voordeel ten opzichte van de traditionele vorm is dat de gebruiker alleen te maken heeft met de dienst en niet met de daarvoor benodigde techniek. Deze vorm is te vergelijken met het abonnement voor je smartphone. De techniek maakt ons niet uit als we maar kunnen internetten en bellen.

Zaakgericht werken in de cloud

Als zaakgericht werken –de functionaliteit- wordt geboden in de vorm van SaaS dan kunnen we dus spreken van zaakgericht werken in de cloud. De functionaliteit is precies hetzelfde als bij een traditionele IT voorziening maar de manier waarop we ervoor betalen verschilt.

De dienst wordt aangeboden aan meerdere klanten, we delen dus de geboden functionaliteit. Natuurlijk zijn klant gebonden aanpassingen mogelijk maar iedereen werkt met dezelfde -nieuwste- versie die beschikbaar is.

Digitt biedt met 360° online zaakgericht werken in de cloud. De meest recente functionaliteit die voortdurend verbeterd wordt tegen een vast bedrag per maand. Wil je hier meer over weten kijk dan op onze website.

Tags: